Manuele Neurotherapie

Manuele neurotherapie benadert de problemen vanuit de oorzaak. Door een kwetsuur,  overbelasting of door houdingsfouten kan er een verkeerde spanning in het lichaam ontstaan. Via je spieren en het zenuwstelsel kan je die spanning tot in de wervelzuil voelen.

Omgekeerd kan ook je wervelzuil uitstralende pijn in de arm, been of elders veroorzaken. Massage en speciale handgrepen brengen opnieuw evenwicht in het bewegingsapparaat. Zo wordt de functie van de pijnlijke zone hersteld.