Regulatietherapie

Deze therapievorm regelt alles wat ontregeld was, vult tekorten aan en stimuleert het herstelvermogen. Sommige letsels zijn recent ontstaan en reageren zeer vlug, andere problemen zijn reeds lang aanwezig voor we ze voelen en genezen trager. In ons dagelijks leven zijn er immers veel triggers die ons lichaam langzaam kunnen overbelasten: onze werkhouding,  werkdruk, sport...